Kartuv-utvikling

web_kartuv

Klient

Kartuv

Karin Tuvmarken

 

Beskrivelse

Veiledning og rådgivning for fagfolk som arbeider med barn/unge og voksne med hjelpebehov. For eksempel ansatte i barneverntjenester, rusbehandling, NAV og lignende organisasjoner.

http://www.kartuv.no/

<< Back